RM50.00
Celik Kewangan Islam Siri 1
Price RM50.00
Product SKU 978-967-2738-44-2
Size (L x W x H) 24 cm x 19 cm x 1.3 cm
Availability In Stock
Quantity
Description

Editors: Hanudin Amin, Mohamad Isa Abd Jalil
Year published: 2022
ISBN: 978-967-2738-44-2

 

Buku ini sesuai digunakan sebagai wadah perkongsian ilmu menerusi sesi kuliah, ceramah masjid dan sebaran dalam media sosial dalam usaha memperkasakan sumbangan kewangan Islam di samping mempertajamkan pengetahuan dan kemahiran yang berkisar dalam konteks kewangan Islam dalam kalangan individu. Buku ini mengandungi tujuh bab yang menjelaskan isu berhubung dengan konsep “pemberian” atau sedekah dalam konteks al-fiqh al-manhaji, penerangan konsep model perniagaan Islam, kepentingan pengurusan kewangan, pengurusan zakat harta, perancangan persaraan dalam konteks Islam, perbankan Islam dan pelaburan Islam. Diharapkan agar isu-isu yang dipaparkan dalam buku ini berupaya membolehkan individu mempunyai persepsi dan kefahaman positif berkenaan produk-produk kewangan Islam dan kewangan sosial Islam.